فرگرد شانزدهم منشاء خدا - سالهای صحرا

 

فرگرد شانزدهم منشاء خدا

سالهای صحرا

لینک دانلود  

http://s1.picofile.com/file/7484696341/16THE_W_YEARS_persian.pdf.html 

وقتی که موسی از کوه پایین آمد متوجه شد که هارون طی مدت غیبت او گوساله طلایی ساخته تا بنی اسرائیل چون بتی آن را بپرستند . اوآنقدر خشمگین شده که الواح شهادت خدایی را بر زمین کوبیده و شکسته . [1] پس از آن خدا به موسی گفته : دو لوح سنگی شبیه دو تای اول بتراش ومن بر این الواح عبارتهایی را که بر الواح نخست نوشته بودم و تو شکستی را خواهم نوشت ". [2] اما پس ازآن خدا بر این الواح چیزی نمی نویسد . در عوض او به موسی گفته : " این عبارتها را بنویس " که در نتیجه این دستور ، موسی " بر الواح عهد / شهادت ، عبارتهای ده فرمان را نوشته " . [3]

 

 

آنچه که بنی اسرائیل در پایان در اختیارش قرارگرفته الواحی نبوده که توسط خدا نوشته شده باشد بلکه الواحی بوده که ظاهراً توسط خدا به موسی دیکته شده و موسی عمل نوشتن را انجام داده . با توجه به اینکه گفته شده بوده که الواح شکسته شده توسط خدا به موسی پیش از آن داده شده بودند دیگر هرگز در کتاب مقدس نامی از آنها برده نشده . اگر آنها همانطور که در کتاب مقدس شرح داده شده وجود می داشتند حتی به شکل تکه تکه شده ، هنوز می توانستند برای نسلهای بعدی یادگاریهایی مقدس به حساب آیند . امابر خلاف گزارش کتاب مقدس ، کتاب jasher [4] بیان می کند که موسی قوانین و فرامین را از ارباب جترو مدیانی دریافت کرده نه از یهوه . [5]

به هر حال احتمالاً ده فرمان ( در مقابل دیگر احکام ) نه فقط توسط موسی نوشته شده بلکه توسط موسی بعنوان جنبه هایی از سنت بارگاه سلطنتی سابق در مصر به کارگرفته شده و در نتیجه هیچ ارتباطی با یهوه ندارد . این احکام به واقع نسخه ی نوین شرح شده ای از بی پرده گویی های فرعونی بودند که از فقره ای ملقب به "اعترافات معکوس "(اظهار نامه برائت ) در کتاب مصری مردگان برگرفته شده بود.اکنون این به عنوان قدیمی ترین کتاب کامل جهان موجود می باشد،که ریشه در دودمان هجدهم خود ِ آخن آتن / موسی  دارد. [6]برای نمونه،اقرار تو کشته نشده ای،مطابق احکام کتاب مقدسی بازچیده شده بود،"تو آدمکشی نخواهی کرد"،"من ندزدیده ام"، تبدیل شد به "تو،نخواهی دزدید"." من دروغ به زبان نیاورده ام"،تبدیل شد به"تو شهادت دروغ نخواهی داد".و الی آخر.[7]

 


[1] . Exodus 32:15-19

[2] . Exodus 34:1

[3] . Exodus 34:27-28

[4]  . The Book of Jasher یا کتاب تنها مرد ؛ کتاب ناشناخته ای است که در کتاب مقدس عبرانی از آن نام برده شده و اصل آن به شکل سنتی در ترجمه یونانی و لاتین موجود است . جاشرنام شخصی است که در کتاب مقدس نسخه شاه جیمز به سال 1611 پید اشده .

در دوم ساموئل : 1-18 آمده که : " و داود این مرثیه را درباره شاول وپسرش یوناتان انشا کرد و امر فرمود که نشید قوس را به بنی یهودا تعلیم دهند . اینک در سفر یاشر ( جاشر / کتاب بزرگ جاشر) مکتوب است " . م

[5] . Jasher 14:10-33

[6] . کتاب مردگان بعنوان پاپیروسهای Ani ( کاتبی سلطنتی ) هم شناخته می شود . این سند قرن هیجدهمی از تبس توسط موزه بریتانیا در 1888 کشف شد که متن مفصل و مصوری است با حدود 23 متر درازا .

[7] . Sir Ernest A Wallis Budge (trans 1895), The Book of the Dead, Gramercy, New York, NY, 1999, ch CXXV, pp 576-82.

/ 1 نظر / 4 بازدید
آزیتا

myosote گرامی قرار بود برای ما مطالب علمی بذارن اما انگار نه انگار که ایشان مخاطبانی هم دارند.چند ماهه که وبلاگشون به روز نشده. ما منتظر مطالب جالب ایشان هستیما؟