منشاء خدا - بخش دوازدهم

منشاء خدا - بخش دوازدهم 
استراتژی توارث 

رام کردن سرنوشت 
لینک دانلود : 

 

http://s1.picofile.com/file/7351026662/STRATEGY_OF_SUCCESSION_persian.pdf.html

داستانهای عهد عتیق ، به ویژه آنهایی که در تورات آمده اند از لحاظ فلسفی و کلامی ، مطابق با تنوع تعالیم متفاوت دارای جنبه های متفاوتی از اهمیت اند . برخی از مردم آنها را وقایع نگاری تاریخی می پندارند ، برای بسیاری آنها نوشته های مقدس آسمانی خالص هستند و برای بقیه ظاهراً تمثیلی اند که معانی در بطن شان پنهان شده . نزد نظام برادرانه مسیحی ، کتاب مقدس عبرانی عموماً بعنوان تاریخ مذهبی خدا درک شده ، چشم اندازه زمینه ساز تا عهد جدید . اگر چهتورات بعنوان قانون مکتوب در نظر گرفته شده بخش زیادی از آن را که بصورت شفاهی در یهودیت انتقال یافته را نیز می توان یافت .

 

مباحثات طولانی بعد از آن درباره قوانین اخلاق ، آداب و رسوم ، سنت ها ، تاریخها و افسانه ها صورت گرفته . هزاران واژه در آثاری چون میدارش ، تلمود وزوهر نوشته شده . در نتیجه ، اطلاعات خیلی بیشتری در این آثار درباره شخصیتهای کلیدی کتاب مقدسی نسبت به خود کتاب مقدس وجود دارد و به همان اندازه شیخ بزرگ ملت عبرانی ابراهیم در سطح وسیعی بعنوان تجسمی از تجسس دائمی طرف توجه قرارگرفته .

 

آنچنان که در فصل سوم دیدیم ، گفته شده بوده که ابراهیم مرد فاضلی بوده از طبقه Ur Kasdim . درمسیر ترک بین النهرین ، او انچنان طرف توجه قرارگرفته که امکان دسترسی به مجموعه ای منحصر به فرد از ایدئوگرامهای [1]تکریم شده را بدست آورده . چون عهدی از" همه آنچه که بشر باید در هر صورت می دانسته و همه آنچه که می خواسته همیشه بداند " [2]لوح اصلی که در برابرابراهیم رمزی می نمود نزد سومریان بعنوان " لوح سرنوشت " ( در قرآن لوح محفوظ . م ) شناخته شده بود . [3] گفته شده بود که تحت قیمومیت دائمی انلیل و انکی ، بعلاوه پسرانشان Xinurta ( نینورتا ) و مردوک . که در فرم یک مهرو موم حکاکی شده سینه شان را می پوشانده ( یا اینکه چون گردنبندی به گردنشان آویزان بوده ، البته به نظرمی رسد که این عبارت تمثیلی است و بیشتر به این معناست که آنها به شدت از این لوح ( یا الواح) محافظت می کرده اند . م )

 

سنت یهود اشاره می کند که لوح Raziel ha Malach نامیده می شده . مجموعه ای از رازهای کیهانی ، گفته شده رازها برلوحی از جنس یاقوت کبود جاسازی شده [4]و توسط فرشته Raziel به آدم داده شده اند .[5] در این سنت رازها متعاقباً از طریق Lantech[6] به ابراهیم منتقل شده و آنچنان که در کتاب انوچ ارجاع داده شده ترکیبی است از نشانه های مراقبان .

 

 در فرهنگ فرزانگی ( حکمت ) کابالا ، گفته شده که کدهای معما گونه توسط ابراهیم رمز گشایی و دوباره نویسی شده اند تا تبدیل به کتابی شوند که تحت عنوان Book of Formation (Sefer Yetzira ) / کتاب خلقت شناخته شده . ایدئوگرامها همچون فرمول آلبرت اینشتین (  ) ساده و مختصر بوده اند ، پنج کاراکتری که طبق قوانین ریاضی به تعریف و تشریح اسرارزمان ، فضا و انرژی و ماده کمک می کنند . [7]

 

در طریقی بسیار مشابه گفته می شد که فرمول های گوناگونی که در الواح خلقت و سرنوشت قابل اجرا بودند، به سرعت برای افراد خبره قابل درک بوده اند ،اما برای کسانی که ازا ین فن اطلاعی ندارند نیازمند توضیحاتی است طولانی . ( همانطور که نمی توان فرمول اینشتین را در یک کلمه خلاصه کرد و فهم ان نیازمند توضیحات فراوانی است . م )

 

با توجه به قانون سوم نیوتن : " هر عملی را عکس العملی است ، مساوی ودر خلاف جهت آن [8]" نیروها همیشه بصورت جفتی می آیند ، یکی عمل ( کنش ) و یکی عکس العمل ( واکنش ) و عکس العمل نتیجه غیر قابل اجتناب عمل است . بنابراین فلسفه کابالایی مدعی است که می توان عناصر سرنوشت را با اعمال شخصی به منظور دست یابی به واکنشهای مطلوب مقدر نمود . از این جهت گفته شده که برحسب واکنش انسان ، سرنوشت لزوماً یک تقدیر غیر قابل کنترل نیست بلکه می توان آن را از طریق اعمال طراحی شده مناسب رام نمود  .

 

برآمده از فعل عبری laykabbel ( اکتساب ) کابالا انگیزه اعمالی چون " اشتیاق به اکتساب " را با تاکید بر اکتساب روشنگری توصیف می کند . بر این مبنا است که عزیمت ابراهیم از بین النهرین به کنعان توسط کاتبان بعنوان چیزی بیشتر از یک سفر معمولی چند صد کیلومتری استنباط شده . شروع سفری در جستجوی حقایق معنوی ، جستجویی برای یک آرمان که سرآغاز حقیقی فرایند کتاب مقدسی را نشان می کند . بنابراین با ابراهیم ( حدود 2000 پیش از میلاد ) است که داستان کتاب مقدسی از محور بایگانی بین النهرینی اش به حکایت نسلی از یک خانواده در کنعان تغییرداده شده . در ضمن این ، کتاب مقدس نیروی محرکه همیشگی باقی مانده . و ما با حماسه حماسه ای که چگونه خانواده ای که از آن ملت عبرانی پدیدارشده وبرای همیشه بین ایمان به یک خدا یا خدایان بسیاردر کشاکش بوده اند روبروشده ایم .

 


[1] . اندیشه‌نگاشت (به انگلیسی: Ideogram)، یک نماد گرافیکی است که پنداره‌ای را نمایش می‌دهد، تا آنکه گروهی از حروف باشد که بر پایهٔ آواهای گفتاری، کنار هم قرار گیرند، آنچنان که در زبان‌های الفبایی اینگونه است. همچنین باید دانست که اندیشه‌نگاشت الزاماً نمایشگر شکل ظاهری آن پنداره نیست. در دورهٔ آغازین خط و دبیره، مردمان برای نشان دادن منظور خود، شکل و تصویر چیزی را می‌کشیدند. (پیرامون ۵۵۰۰ سال پیش، دورهٔ تصویرنگاری، شکل‌نگاری یا فرتورنگاشت Pictography) پسان‌تر این شکل‌های آغازین ساده‌تر شده و دارای مفاهیم جدی‌تری شدند. این دوره را اندیشه نگاری گویند. دیگر، شکل یا نشان رسم شده شبیه آن شی نخستین نیست و معنای مشخص نخستین را نیز ندارد. برای نمونه نشانی که بیشتر شبیه ستاره بود (سه خط که به شکل ضربدری بر روی هم رسم شده) در آغاز تنها به معنای «خورشید» بود. ولی بعدها در دوره اندیشه‌نگاری معناهای گوناگونی همچون «آسمان» و «خدا» را نیز به خود گرفت. م

[2] . C Suares, The Cipher of Genesis, 'Ha-Qabala', p 21

[3] .گاهی اوقات " الواح سرنوشت " گفته شده . نمادهای مفهومی بدون عبارت اسمی که پیوندی بین آسمانها و جهان زیرین را شکل می داده اند . لوح سرنوشت به همراه مه و تاج و تختش از جمله مقولاتی بود که مالکیت آن ، موقعیت والای انلیل را بعنوان حاکم جهان هستی و کنترل کننده امور بشرو خدایان تضمین می کرد . این لوح به شکل لوح خط میخی با آثار مهرهای استوانه ای به عبارت دیگر بعنوان یک مدرک قانونی تغییرناپذیریا پیمانی مصوب در نظر گرفته میشد . خدا به گونه ای ترسیم می شود که : آنرا در دست " یا " آنرا به سینه اش می فشارد " . این لوح به دارنده خود قدرت تعیین سرنوشت جهان را اعطا می کرد و بی جهت نیست که او را بعنوان حلقه اتصال جهان زیرین و آسمان توصیف می کردند .

See J Black and A Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, p 173.

[4] . برای توضیح بیشتر نگاه کنید به دیکشنری کتاب مقدس اثر : J Hastings مدخل سنگهای گوهر و جواهر ، آیتمهای یاقوت کبود و سنگ یمانی
( یاقوت زعفرانی ) . عبارت اصلی ک هدر متون قدیمی به کار رفته sappir بوده ، در حالیکه کلمه ای که عموماً بعنوان sapphire / یاقوت کبود به آن ارجاع داده شده در نوشته های کتاب مقدسی  leshem بوده .

[5] . Raziel مراقب مقدس Raguel بود . یکی از هفت فرشته کتاب انوچ اول 20:4 Raziel ha Malach کلاً هیچ ارتباطی با اثری جعلی به نام کتابRaziel که اکنون نیز موجود است ندارد .

 first published in Amsterdam in 1701.

[6] . درباره این شخص نتوانستیم اطلاعاتی بیابیم . م

Rabbi Yehuda Berg, TJte Power of Kabbalah, Hodder & Stoughton, London, 2003, p 232..[7]

[8] . Sir Isaac Newton's laws were first published in his Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687. This work is currently published as: Isaac Newton, The Principia, Prometheus, Amherst, NY, 1995.


/ 1 نظر / 5 بازدید
zohal

با سلام وتشکر از زحمات شما مهر گرامی هم چنان منتظر ترجمه های خوبتان هستم بدرود