معرفی کتاب / دومین مسیحا / .

دومین مسیحا

معبدی‌ها ، کفن تورین و بزرگ راز فراماسونری

از نویسندگان " کلید حیرام "

کریستوفر نایت و روبرت لوماس


برای هفت ونیم قرن تکه پارچه‌ای تصویر مسیح به صلیب کشیده شده را بر خود دارد و زائران بسیار از سراسر جهان به دیدن آن می روند و اگر چه نتایج آزمایش کربن تاریخ ما قبل 1260 را تأیید نمی‌کند اما مؤمنان بر این باورند که این همان کفنی است که جسد عیسی را پس از پایین آوردنش از صلیب در آن پیچیده‌اند .

حال نظریه پیش از این منتشرنشده‌ای وجود دارد که متناسب با شواهد شناخته‌شده معمای کفن تورین را شرح می‌دهد . بسیاری از مردم‌دوست دارند باور کنند که کفن تورین گواهی است بر اثبات مأموریت مسیح اما نایت و لوماس می‌کوشند ثابت کنند که چنین نیست . حقیقت پنهان‌شده در پس کفن ، داستانی است حماسی از غرور ، حرص و آز و شهوت قدرت و رنج . پیشگویی شده بود که بعد از 1230 میلادی مسیح بزودی بازخواهد گشت .

ژاک دوموله در 1240 متولد شده بود و در 1265 یک معبدی شده و در 1297 استاد بزرگ اوم ( OM ) معبدی‌ها خود را به عنوان نگهبانان تعالیم سری مسیح معرفی می کردند . در 1307 دوموله در پی تحریک پاپ دستگیر وچون از گسترش نفوذ او هراسان شده بود توسط او به صلیب کشیده و بنا بر نظر اکثر مورخان سوزانده شد . اما نویسندگان این کتاب با استفاده از آخرین تکنیکهای علمی می خواهند ثابت کنند که دوموله در کفنی پیچیده شده که امروزه به عنوان کفن تورین مشهور است و تجسم مرگ عیسی مسیح پنداشته می‌شود و در واقع کفن تورین نه کفن عیسی مسیح که کفن ژاک دوموله است .

پاسخی که برای بزرگ راز کفن تورین فراهم آمده شگفت‌انگیز و متحیرکننده خواهد بود چون نویسندگان راز آئین‌های به فراموشی سپرده‌شده ماسونی و مردی که دومین مسیح نامیده شده را رازگشایی خواهند نمود .

/ 0 نظر / 50 بازدید