قسمت دهم ویازدهم تماسهای یزدانی


Divine Encounters-chapter10.pdf :
http://www.4shared.com/document/zlC1z2gB/Divine_Encounters-chapter10.html

Divine Encounters-chapter11.pdf :
http://www.4shared.com/document/fqMtbyo1/Divine_Encounters-chapter11.html

/ 3 نظر / 4 بازدید
م.م

آقا خسته نباشی. من تا فصل شش تماسهای یزدانی رو گرفتم ولی نمی دونم چرا از شش رفتی روی 11 و 12 ؟

م.م

آقا شرمنده پیدا کردم تو پستهای قبلی.مرسی

منتظر

درود نمیدانم چگونه باید قدردانی خود را ابراز کنم. تنها می توانم عشق قلبی خود را نثار شما کنم. ایزد با شماست